Умови та порядок проведення Всеукраїнських олімпіад Донбаської національної академії будівництва і архітектури для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

 1. Всеукраїнські олімпіади Донбаської національної академії будівництва і архітектури (далі – ДонНАБА) для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (далі – Олімпіада) проводяться на спеціальності 101 «Екологія», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 274 «Автомобільний транспорт».
 2. Олімпіади проводяться серед учнів 11 класу загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, випускників минулих років з навчальних предметів: українська мова і література, математика, фізика, хімія, іноземна мова, біологія та географія.
 3. До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або можуть отримати документ про повну загальну середню освіту в рік проведення Олімпіади. На всіх етапах Олімпіад учасниками можуть бути учні 11 класів поточного року, випускники минулих років (якщо вони не навчаються у вищих навчальних закладах освіти).
 4. Студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації не мають права змагатись в Олімпіадах.
 5. За бажанням, учасник має право на загальних засадах брати участь в Олімпіаді у І (дистанційному) турі та у ІІ (очному) турі з будь-якого навчального предмету.
 6. Учасники Олімпіад до початку змагань повинні ознайомитися з порядком і правилами (умовами) їх проведення, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального заохочення тощо, що оприлюднюються оргкомітетом на інформаційних стендах та на сайті ДонНАБА.
 7. Організатором та координатором Олімпіад є відділ маркетингу освітньої діяльності, на який покладається організаційно-методичне забезпечення їх проведення.
 8. Для проведення Олімпіад ДонНАБА створює організаційний комітет, який відповідає за організаційне та методичне проведення Олімпіад, а для перевірки виконання завдань та оцінювання результатів – предметно-методичні комісії.
 9. Для складання завдань Олімпіад формуються предметно-методичні комісії, до складу яких входять фахівці відповідної галузі у кількості не більше п’яти осіб. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошеність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, не допускається.
 10. Олімпіади І туру є дистанційною формою змагань, ІІ туру – очною формою змагань.
 11. Учасники Олімпіад отримують завдання і дають на них відповідь державною мовою (крім Олімпіад з іноземних мов).
 12. Форма проведення – письмові завдання.
 13. Для участі у І (дистанційному) відбірковому турі Олімпіад учаснику необхідно пройти реєстрацію на сайті ДонНАБА.
 14. Учасник Олімпіади несе персональну відповідальність за достовірність інформації, зазначених реєстраційних даних у реєстраційній формі.
 15. Списки учасників І туру оприлюднюються на сайті ДонНАБА.
 16. При реєстрації учасник отримує на вказану адресу електронної пошти повідомлення про те, що він зареєстрований, а також інші інформаційні повідомлення.
 17. Під час проведення І (дистанційного) туру Олімпіад учасники знайомляться із завданнями, розміщеними на офіційному веб-сайті ДонНАБА та розв’язують їх.
 18. Учасник, який зареєструвався і приступив до виконання завдань, підтверджує, що робота виконується самостійно саме тією особою, особисті дані якої вказані при реєстрації.
 19. Учасники І етапу мають право брати участь у кількох Олімпіадах за умови, що час виконання їх проведення не збігається.
 20. Кількісний склад учасників, які братимуть участь у IІ етапі Олімпіад, розраховується відповідно до рейтингів. До участі в ІІ турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів на І етапі.
 21. Список учасників ІІ туру Олімпіад оприлюднюється на сайті ДонНАБА.
 22. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені та затверджені протоколом. При виконанні письмових робіт, що підлягають шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, що сприяють дешифруванню робіт.
 23. До місця проведення Олімпіад учасники прибувають маючи при собі паспорт (або свідоцтво про народження), учнівський квиток (або довідку з навчального закладу з фото). До виконання завдань Олімпіад не допускаються учасники при відсутності документів, що засвідчують особу.
 24. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у перебіг Олімпіади, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій.
 25. Учасники Олімпіад повинні дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і предметно-методичних комісій.
 26. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та предметно-методичної комісії вони можуть бути усунуті від змагань.
 27. Списки учасників ІІ туру Олімпіад оприлюднюються на сайті ДонНАБА.
 28. У разі виникнення питань учасники мають право після завершення ІІ етапу змагань подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати відповідь до підбиття остаточних підсумків відповідних змагань. У заяві учень повинен зазначити причину апеляції. Тестові завдання апеляції не підлягають.
 29. Переможцями Олімпіад вважаються учасники ІІ туру, які нагороджені дипломами I, II та III ступенів.
 30. Переможцям та учасникам ІІ етапу Олімпіад нараховуються додаткові бали до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмету при розрахунку конкурсного балу в ДонНАБА від 1 до 20, але не вище 200 балів за предмет. Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів на ІІ етапі. Кількість таких учасників визначаються на спільному засіданні відповідного оргкомітету та предметно-методичної комісії.
 31. Адреса: 84333 м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 14 каб. 1106, тел. (095) 084 17 86.
 32. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Web-сайт: www.donnaba.edu.ua