Донбаська національна академія будівництва і архітектури
здійснює підготовку за наступними спеціальностями

Бакалавр

№ з/п Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг
денна / заочна
Спеціалізація (освітня програма)
1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 90 90 Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві
2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 70 70 Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві
3 10 Природничі науки 101 Екологія 55 55 Екологія та охорона навколишнього середовища
4 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 50 50 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
5 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування 150 - Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія 665 715 Промислове та цивільне будівництво
Міське будівництво та господарство
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання
Водопостачання та водовідведення
Автомобільні дороги та аеродроми
6 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 50 50 Автомобілі та автомобільне господарство


Магістр

№ з/п Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг
денна / заочна
Спеціалізація (освітня програма)
1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 30 30 Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві
2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 30 30 Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві
3 10 Природничі науки 101 Екологія 15 5 Екологія та охорона навколишнього середовища
4 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 20 10 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
5 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування 45 - Архітектура будівель і споруд
Містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія 175 125 Промислове та цивільне будівництво
Міське будівництво та господарство
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання
Водопостачання та водовідведення
Автомобільні дороги та аеродроми
6 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 20 10 Автомобілі та автомобільне господарство