Затверджено на засіданні Вченої Ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури 31 січня 2019 року, протокол №43

БАКАЛАВР

№ з/п Галузь знань Спеціальність Нормативні терміни навчання
Денна/Заочна
Спеціалізація (освітня програма) Вартість одного року навчання, грн
Денна/Заочна
1 05 Соціальні на поведінкові науки 051 Економіка 3р.10м4р.10м Економіка у будівництві та житлово-комунальному господарстві 16 00013 000
2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 3р.10м4р.10м Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві 16 00013 000
3 10 Природничі науки 101 Екологія 3р.10м4р.10м Екологія та охорона навколишнього середовища 16 00013 000
4 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 3р.10м4р.10м Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання 16 00013 000
5 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування 3р.10м- Архітектура будівель та споруд Містобудування 16 000-
192 Будівництво та цивільна інженерія 3р.10м4р.10м Промислове та цивільне будівництво
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Автомобільні дороги та аеродроми
Водопостачання та водовідведення
Теплогазопостачання та вентиляція
Міське будівництво та господарство
16 00013 000
627 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 3р.10м4р.10м Автомобілі та автомобільне господарство 16 00013 000

МАГІСТР

№ з/п Галузь знань Спеціальність Термін навчання
Очна/Заочна
Спеціалізація (освітня програма) Вартість одного року навчання, грн
Очна/Заочна
1 05 Соціальні на поведінкові науки 051 Економіка 1р.5м1р.5м Економіка у будівництві та житлово-комунальному господарстві 19 00016 000
2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 1р.5м1р.5м Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві 19 00016 000
3 10 Природничі науки 101 Екологія 1р.5м1р.5м Екологія та охорона навколишнього середовища 19 00016 000
4 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 1р.5м1р.5м Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання 19 00016 000
5 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування 1р.5м- Архітектура будівель та споруд Містобудування 19 000-
192 Будівництво та цивільна інженерія 1р.5м1р.5м Промислове та цивільне будівництво
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Автомобільні дороги та аеродроми
Водопостачання та водовідведення
Теплогазопостачання та вентиляція
Міське будівництво та господарство
19 00016 000
6 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 1р.5м1р.5м Автомобілі та автомобільне господарство 19 00016 000