Геодезія та землеустрій

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі неймовірного зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном. Випускник спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» - інженер-землевпорядник - є основним учасником землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності.
Випускники займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організують раціональне використання та охорону земель, займаються експертною оцінкою землі та нерухомості.

Сучасний рівень підготовки забезпечується:

  • Висококваліфікованим викладацьким складом;
  • Діяльністю сучасного центру містобудування, оцінки нерухомості та кадастру;
  • Широкими науковими зв'язками із зарубіжними вузами та науковими організаціями.

Основні навчальні дисципліни: Основи землевпорядкування та кадастру, землевпорядні вишукування та проектування; Земельне право; Моніторинг та охорона земель, управління земельними ресурсами; Геоінформаційні системи (ГІС) і бази даних; Основи геодезії; вища, астрономічна і супутникова геодезія; Оцінка землі і нерухомості.

Місце роботи після закінчення академії:

  • в державних, обласних та місцевих органах влади з питань обліку, використання та охорони земель;
  • в проектних і науково-дослідних інститутах із землеустрою;
  • в спеціалізованих, ліцензованих землевпорядних організаціях;
  • на підприємствах і в організаціях, що займаються економічною та правовою діяльністю в галузі земельних відносин;
  • в земельно-оціночних організаціях і підприємствах, пов'язаних з купівлею-продажем земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості;
  • містобудівних та девелоперських організаціях.