Автомобільний транспорт

Галузь знань: 27 Транспорт
Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Уявити сучасне життя без автомобілів неможливо, вони оточують нас всюди. Успішне виконання автомобільним транспортом покладених на нього завдань можливе лише за наявності сучасних фахівців, які володіють необхідними теоретичними знаннями і практичними навичками щодо конструкції, технічного обслуговування і діагностування автомобілів і автопоїздів, принципів їх раціональної експлуатації і ремонту.

Сучасний рівень підготовки забезпечують:

 • висококваліфікований викладацький склад кафедри;
 • спеціалізовані лабораторії, забезпечені сучасним обладнанням і приладами;
 • програма виробничих практик, яка дозволяє студенту за час навчання пройти всі стадії становлення інженера-механіка;
 • філії кафедри на сучасних автотранспортних підприємств області.

Випускник отримує знання в області: конструкції автомобілів, їх експлуатаційних і споживчих властивостей; організації технічної експлуатації та діагностування автомобілів; управління технічною службою автотранспортного підприємства в умовах ринкової економіки; порядку ліцензування та сертифікації на транспорті; основ економіки, правознавства, менеджменту і маркетингу.

Після закінчення академії Вас чекають:

 • Автотранспортні підприємства;
 • Станції технічного обслуговування автомобілів;
 • Підприємства з продажу автомобілів, запасних частин, комплектуючих виробів та експлуатаційних матеріалів;
 • Станції діагностування автомобілів;
 • Центри сертифікації автотранспорту;
 • Проектно-конструкторські організації з розробки обладнання для технічного обслуговування автомобілів.

Спеціалізації:

 • - Автомобілі та автомобільне господарство

Освітні програми

Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 1.1 Освітньо-професійна програма "Автомобілі та автомобільне господарство" 1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Автомобілі та автомобільне господарство" 1.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Автомобілі та автомобільне господарство" 1.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Автомобілі та автомобільне господарство" (денна форма навчання) 1.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Автомобілі та автомобільне господарство" (заочна форма навчання) 1.6 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Автомобілі та автомобільне господарство" (скорочена форма навчання) 1.7 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Автомобілі та автомобільне господарство" (денна форма навчання) 1.8 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Автомобілі та автомобільне господарство" (заочна форма навчання) 1.9 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Автомобілі та автомобільне господарство" (скорочена форма навчання)