Менеджмент

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент

Місією кафедри економіки та менеджменту є підготовка керівників, які вміють працювати на рівні міжнародних стандартів, ділових людей, здатних взяти на себе відповідальність за розвиток фірми, зробити її конкурентоспроможною і повести за собою співробітників. 
«МЕНЕДЖЕРИ» - генофонд ділових людей ХХІ століття. Кафедра економіки та менеджменту - це висококваліфіковані викладачі, сучасні навчально-методичні матеріали, практика на провідних підприємствах.

Основні навчальні дисципліни: Інноваційний менеджмент, Стратегія підприємства, Маркетинг в будівництві, Оперативне планування, Основи підприємництва, Інформаційні технології в менеджменті.

 • керівник будівельного підприємства;
 • керівник дільниці, управління та інших підрозділів будівельного напрямку;
 • керівник відділів маркетингу, постачання, планово-економічного, фінансового або інших;
 • спеціалісти управління капітального будівництва обласних та місцевих органів влади;
 • керівники інвестиційних проектів;
 • фахівці контролюючих органів.
 • управителі у житлово-комунальному господарстві;
 • керівники комунальних підприємств та їх відділів;
 • керівники альтернативних підприємств міського господарства;
 • спеціалісти відділів та управлінь обласних і міських органів влади;
 • фахівці органів місцевого самоврядування з питань управління міським господарством.

Спеціалізації

 • - Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві

Освітні програми

Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 1.1 Освітньо-професійна програма "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" 1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" 1.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" 1.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" (денна форма навчання) 1.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" (заочна форма навчання) 1.6 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" (скорочена форма навчання) 1.7 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" (денна форма навчання) 1.8 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" (заочна форма навчання) 1.9 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" (скорочена форма навчання)
Другий рівень вищої освіти (магістр) 2.1 Освітньо-професійна програма "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" 2.2 Профіль освітньо-професійної програми "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" 2.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" 2.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" (денна форма навчання) 2.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві (заочна форма навчання)" 2.6 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" (денна та заочна форми навчання)