Архітектура 

 • дослідження проблем розвитку містобудування та архітектури;
 • підвищення якості архітектурних рішень для більшої ефективності будівництва;

Будівництво 

 • створення раціональних будівельних конструкцій і вдосконалення методів їх розрахунку;
 • розробка технічних рішень щодо подовження ресурсу будівельних конструкцій в умовах тривалої експлуатації;
 • удосконалення технологій, організації, економіки та управління будівництвом та реконструкцією об'єктів;
 • розробка технічних рішень для безпечного виконання будівельно-монтажних робіт у складних умовах будівництва.

Екологія і охорона навколишнього середовища 

 • оптимізація процесів очищення побутових стічних вод та обробки осадів;
 • розробка рішень для забезпечення екологічної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

Ресурсозберігаючі технології 

 • вдосконалення ресурсо- та енергозбереження на об'єктах будівництва і міського господарства;
 • підвищення енергоефективності житлових і громадських будинків на основі термомодернізації.

Будівельна техніка 

 • дослідження робочих процесів машин на фізичних моделях;
 • оптимізація виробничої структури підприємства з обслуговування та ремонту транспортних та будівельних машин.

Економіка і менеджмент 

 • розвиток існуючих і пошук нових напрямів удосконалення територіальної організації господарства України на регіональному рівні;
 • фінансові та управлінські механізми інноваційного економічного розвитку держави.

Методичні аспекти професійно-орієнтованих гуманітарних наук