Головний редактор:                                     Кравець Василь Анатолійович, д.т.н., проф..

Заступник головного редактора:             Колесніченко Сергій Володимирович, к.т.н., доц.

Відповідальний секретар:                        Шамріна Галина Вікторівна, к.т.н., доц.

 

Бабенко Валерій Михайлович, к. філос. наук, доцент, ДонНАБА

Беззубко Лариса  Володимирівна, доктор держ. управління, професор, ДонНАБА

Гаврюков Олександр Володимирович, к.т.н., доцент, ДонНАБА

Губанов Олексій Володимирович, к. арх., доцент, ДонНАБА

Долгальова Олена Вячеславівна, доктор держ. управління, професор, ДонНАБА

Колесніченко Сергій Володимирович, к.т.н., доцент, ДонНАБА

Хохрякова Дар'я Олександрівна,  к.т.н., доцент, ДонНАБА

Костенко Віктор Климентович, д.т.н., професор, ДВНЗ ДонНТУ

Лисак Лариса Костянтинівна, к. філолог. наук, доцент, ДонНАБА

Міхєєнко Вікторія Михайлівна, к.х.н., доцент, ДонНАБА

Омельченко Микола Павлович, к.т.н., доцент, ДонНАБА

Попов Олександр Леонідович, к.т.н., доцент, ДонНАБА

Ситніченко Микола Віталійович, к.т.н., доцент, ДонНАБА

Точонов Ігор Вікторович, к.е.н., доцент, ДонНАБА

Файнерман Валентин Борисович, д.х.н., директор ФХЛ

Мироненко Віктор Павлович, доктор арх., професор ХНУБА