Випуск № 4 – 2018 (14)

 

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 

1

ВИХІДНА СТОРІНКА

 

2

Зміст

 

Підвищення якості архітектурних рішень для більшої ефективності будівництва

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОПАРКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А. В. Губанов, к.арх., доцент

В. Е. Вязовский , ст. преподаватель

И. В. Гончарова, магистрант

 

06-15

PDF (русский)

ЗАМОК ШАБЕЛЬСКОГО В С. ЧЕРКАССКОЕ

А. В. Губанов, к.арх., доцент

И. В. Гончарова, магистрант

 

16-22

PDF (русский)

ПРИРОДНО-ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРИНЦИП ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ КОРОТКОЧАСНОГО ТУРИЗМУ

О. В. Губанов, к.арх., доцент

В. Є. В’язовский , ст. викладач

Ю. В. Гончарова, магістрант

 

23-31

PDF (українська)

СУЧАСНА СПРЯМОВАНІСТЬ В РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ

В. Д. Рожнова, студент  

В. Є. В’язовський, ст.викладач

О. В. Губанов, к.арх., доцент

 

32-36

PDF (українська)

ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕННИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

О. В. Губанов, к.арх., доцент

В. Є. В’язовский , ст. викладач

І. А. Зеленська, магістрант

 

37-41

PDF (українська)

Створення раціональних будівельних матеріалів і  конструкцій. 

Удосконалення методів їх впроваджень і розрахунку.

РОЗРАХУНОК МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ КАРКАСУ ГРОМАДСЬКИХ

БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ СЕЙСМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ РІЗНОЇ БАЛЬНОСТІ НА ТЕРРИТОРІЇ УКРАЇНИ

В. Р. Жмихова, магістрант

С. В. Колесніченко, к.т.н., доцент

orcid.org/0000-0002-9257-5703

 

42-56

PDF (українська)

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. МЕТОДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

А. Шаров, магистрант

С. В. Колесниченко, к.т.н., доцент

orcid.org/0000-0002-9257-5703

 

57-62

PDF (русский)

ЗАСТОСУВАННЯ ЗВУКОПОГЛИНАЮЧИХ СТЕЛЬ КНАУФ CLEANEO AKUSTIK ПРИ ОРГАНИЗАЦІЇ ІНТЕР`ЄРУ

Д. О. Хохрякова, к.т.н., доцент

І. Ю. Черних, к.т.н., ст.викладач

Е. С. Левичев, студент

 

63-74

PDF (українська)

Розробка рішень для забезпечення екологічної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДО НОВИХ «ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ»

В. М. Ткаченко, асистент

В. А. Кравець, д.т.н., проф.

orcid.org/0000-0003-2099-9467

 

75-78

PDF (українська)

Розвиток існуючих і пошук нових напрямів удосконалення територіальної організації господарства України на регіональному рівні

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МАЛОГО МІСТА У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ М.ЮЖНОГО, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ)

Л. В. Беззубко, д.держ.упр., проф.

К. В. Булгакова, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

 

79-89

PDF (українська)

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. О. Виходцева, студент

М. Г. Єщенко, старший викладач

 

90-94

PDF (українська)

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОНЕЧЧИНИ

В. В. Бабій, студент

Т. А. Боброва, викладач першої категорії

 

95-99

PDF (українська)

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

А. В. Пархоменко, магістрант

Г. Ю. Попова, к.е.н., доцент

 

100-109

PDF (українська)

ОСОБЛИВОСТI УДОСКОНAЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРAВЛIННЯ ПЕРСОНAЛОМ У СОЦIAЛЬНIЙ СФЕРI В СУЧAСНИХ ЕКОНОМIЧНИХ УМОВAХ

Н. С. Дудкевич, студент

М. Г. Єщенко, старший викладач

 

110-114

PDF (українська)

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л. В. Беззубко, д.держ.упр., проф.

Д. О. Кулік, студент

 

115-119

PDF (українська)

Фінансові та управлінські механізми інноваційного економічного розвитку держави

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Каменська О.О., к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та  економічного аналізу

Козичев А.В., студент

Козичева Т.О., студент

Козичева А.В., студент

 

120-126

PDF (українська)

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Л. В. Беззубко, д.держ.упр., проф.

О. А. Кулик, студент

 

127-132

PDF (русский)

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМТСТВА «КРАМАТОРСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Л. В. Беззубко, д.держ.упр., проф.

Ю. С. Карташова, магістр

 

133-148

PDF (українська)

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

О. В. Долгальова, д.держ.упр., професор

К. М. Лукащова, студент

 

149-154

PDF (українська)

НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ

Б. І. Беззубко, к.держ.упр., доцент

А. О. Мінаєва, студент

 

155-159

PDF (українська)

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

Б. І. Беззубко, к.держ.упр., доцент

М. О. Карасьова, студент

 

160-164

PDF (українська)

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Б. І. Беззубко, к.держ.упр., доцент

Т. С. Ремесник, студент

 

165-169

PDF (українська)

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. В. Долгальова, д.держ.упр., професор

А. О. Мінаєва, студент

 

170-175

PDF (українська)