Розміщення нашого збірника в міжнародних наукометричних базах, репозитариях і пошукових системах

1. Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всьому тематичними напрямками (ссылка)

Ulrich