Академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури спільно з європейськими університетами бере участь у міжнародних освітніх програмах TEMPUS, які передбачають академічні обміни студентами. Укладено договір з Політехнічним інститутом (Instituto Politecnico de Leiria) м. Лейрія (Португалія) щодо підготовки магістрів за спеціальністю Civil Engineering («Промислове і цивільне будівництво») і одержання не лише диплома ДонНАБА, але і диплома IPL. Отримати відповідні дипломи можуть студенти, які мають високі професійні знання та вільно володіють англійською мовою. Така можливість є унікальною для України. Аналогічні договори укладаються з університетами Португалії та Іспанії.

Студенти академії мають можливість проходити стажування і практику за кордоном. За час роботи ДонНАБА в місті Краматорську 10 студентів стажувалися у вишах Іспанії, Португалії, Польщі.