Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка

Сучасний економіст – це висококласний фахівець зі знанням організації виробництва, комп'ютерних технологій, іноземної мови, який володіє навичками ділового спілкування та вмінням відстояти ідею, об'єднати людей і повести за собою. Якщо Ви милуючись будівлями, парками замислюєтеся над їх вартістю і бажаєте взяти участь у їх створенні - то Ваше покликання - ЕКОНОМІКА будівництва і міського господарства. Це ті спеціалізації, які конкурентоспроможні на ринку праці, а випускникам з такою підготовкою гарантована робота і висока зарплата.

Сучасний рівень підготовки забезпечують:

 • професійний професорсько-викладацький склад кафедри;
 • накопичені електронні конспекти і підручники з усіх дисциплін;
 • дистанційні курси, широке використання інтернет-технологій та мультимедійної техніки;
 • можливість участі в державних програмах, отримання додаткових індивідуальних стипендій, навчання і стажування в провідних ВНЗ Чехії, Німеччини, Словаччини та інших країн, обмін студентами, річний бізнес-табір;
 • практика в провідних будівельних компаніях, обласної державної адміністрації, управліннях капітального будівництва, архітектури та містобудування, житлово-комунального господарства міст Донецької та інших областей.

Основні навчальні дисципліни: економіка будівництва, управління міським господарством; управління проектами будівельних компаній, кошторисне ціноутворення (з видачею посвідчення), планування, оподаткування, бухгалтерський облік, оцінка землі і нерухомості (з видачею посвідчення), технологія будівництва.

Місце роботи після закінчення Академії:

 • будівельні компанії, підприємства тепло-, газо-, водопостачання, транспорту та житлово-комунальної сфери;
 • проектні організації, агентства нерухомості, землевпорядкування, банки;
 • ведення власного бізнесу;
 • податкові інспекції, КРУ, інші органи держконтролю;
 • районні, міські та обласні адміністрації;
 • вищі навчальні заклади 1-4 рівня акредитації.

Спеціалізації:

 • - Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві

Освітні програми
Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 1.1 Освітньо-професійна програма "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" 1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" 1.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" 1.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" (денна форма навчання) 1.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" (заочна форма навчання) 1.6 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" (скорочена форма навчання) 1.7 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" (денна форма навчання) 1.8 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" (заочна форма навчання) 1.9 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" (скорочена форма навчання)
Другий рівень вищої освіти (магістр) 2.1 Освітньо-професійна програма "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" 2.2 Профіль освітньо-професійної програми "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" 2.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" 2.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" (денна форма навчання) 2.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" (заочна форма навчання) 2.6 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" (денна та заочна форми навчання)