"ДонНАБА-клуб" є громадською організацією, яка створена за спільним рішенням засновників і діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про громадські об'єднання" та інших нормативно-правових актів та Статуту.

Метою діяльності організації є добровільне об'єднання фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Основним напрямком діяльності організації є сприяння розвитку Донбаської національної академії будівництва і архітектури, задоволення та захист спільних інтересів своїх членів. Організація не має на меті одержання прибутку.

Для досягнення своєї мети організація спрямовує свою діяльність на вирішення наступних завдань:

 • сприяння розвитку і забезпечення якості освіти у Донбаській національній академії будівництва і архітектури;
 • сприяння розробці і впровадженню сучасних освітніх, соціально-правових та інформаційних технологій, методів і форм вирішення проблем забезпечення доступу до освіти та професійного навчання різних верств населення;
 • сприяння розвитку матеріальної бази Донбаської національної академії будівництва і архітектури;
 • сприяння експериментальній діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики;
 • сприяння процесу реформування системи освіти в Україні та запровадження нових форм в управлінні освітніми закладами;
 • сприяння процесу міжнародного співробітництва у діяльності Донбаської національної академії будівництва і архітектури;
 • сприяння розвитку спорту, фізичного виховання та здорового образу життя;
 • сприяння розвитку житлового і комунального господарства, будівництва, архітектури і будівельної галузі в цілому, та у рамках співробітництва з підприємствами будівельної галузі, дорадчими органами, науково-дослідними інститутами і Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
 • сприяння розвитку вітчизняної освіти і науки в рамках співробітництва з освітніми установами, дорадчими органами Міністерства освіти і науки України;
 • проведення коніференцій, семінарів тощо;
 • отримання грантової підтримки від сторонніх організацій з метою реалізації завдань діяльності Донбаської національної академії будівництва і архітектури та власні потреби;
 • видавництво навчальних посібників, підручників, наукових робіт тощо.

Пов'язані документи

Статут ГО ДонНАБА-Клуб