Освітня система Академії, дотримуючись гуманістичних традицій, вважає людину вищою неминущою цінністю, керується принципом «усе для людини», не може бути насильницькою і ґрунтується на гуманістичних моральних нормах, що припускають співпереживання, співучасть, співробітництво студентів і викладачів як учасників навчально-виховного процесу, повагу ними особистості один одного, збереження здоров’я один одного, свободу вибору духовних цінностей, свого життєвого шляху, форм, засобів, методів, змісту навчальної і наукової професійної діяльності в сполученні із взаємною відповідальністю, з дотриманням Конституції України, її законів, норм, усіх нормативних актів, прав і обов’язків студентів і викладачів, з дотриманням моральних принципів, що відповідають загальнолюдським цінностям, кращим традиціям української вищої школи.

Свобода, духовність, професіоналізм і відповідальність на шляху професійного становлення особистості в стінах Академії – чотири основоположення діяльності викладачів і студентів Академії.

Свобода, відповідальність, толерантність, позитивне мислення, саморозвиток на шляху до досягнення професійної зрілості, – основа чесного ставлення до навчання і професійної діяльності.

Викладач Академії зобов’язаний:

 • Знати, поважати Основний Закон України – Конституцію України – і дотримуватись його;
 • Знати і виконувати Закон України від 01.07.2014р. «Про вищу освіту»;
 • Строго керуватися у своїй діяльності законами України, нормативними актами органів управління, нормами моралі українського громадянського суспільства;
 • Знати історію українського народу, усвідомлювати високий статус українського громадянського суспільства, громадянства України;
 • Піклуватися про збереження і збільшення державного надбання;
 • Знати Статут Академії, Правила внутрішнього розпорядку Академії і дотримуватись їх;
 • Знати історію Академії, підтримувати і розвивати її традиції, своєю діяльністю сприяти зростанню авторитету Академії, підвищуючи честь Академії;
 • Мати високий професіоналізм;
 • Нести відповідальність за якість викладання і його результати;
 • Постійно займатись самоосвітою, духовним розвитком;
 • Поважати права, гідність і свободу особистості студента, колеги, кожної людини;
 • Здійснювати індивідуальний і особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання студентів;
 • Створювати для студентів умови вільного формування їхньої власної світоглядної позиції на основі усіх чеснот, притаманних українському народу;
 • Сумлінно, відповідально і творчо ставитися до навчально-професійної, наукової і виховної діяльності та розвивати таке ж ставлення до діяльності у студентів;
 • Проявляти високу свідомість громадянського обов’язку, непримиренність до несправедливості, нечесності, корисливості, нетерпимість до безвідповідальності, непрофесіоналізму, бездуховності, тиску на особистість;
 • Бути чесним, правдивим і морально чистим, активно протидіяти проявам аморальності, правопорушенням, антигромадській діяльності;
 • Виявляти терпимість до індивідуальних особливостей студентів і колег, повагу до вибору ними життєвому шляху, до реалізації кожним своїх духовних цінностей, прав і свобод, зберігаючи при цьому фізичне і психічне здоров’я оточуючих;
 • Виявляти нетерпимість до національної і расової ворожнечі, толерантність і повагу до людей, що представляють інші соціальні групи, релігії, культури, до їх прав і свободи вибору;
 • Завжди пам’ятати девіз Академії «навчаючи – навчаємось».