Будівництво та цивільна інженерія

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Випускник спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» є основним учасником будівельного комплексу будь-якої країни в будь-якій частині земної кулі. Саме інженер спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» зводить, експлуатує та реконструює всі будівлі та інженерні споруди на планеті.

Сучасний рівень підготовки забезпечують:

 • висококваліфікований склад загальноінженерних і спеціальних кафедр Будівельного факультету;
 • Наявність навчальних лабораторій, оснащених сучасним обладнанням;
 • Діяльність науково-виробничих центрів.

Випускник отримує глибокі знання за такими напрямками:

 • Інженерно-геодезичне забезпечення будівництва;
 • Методи теорії споруд при проектуванні та посиленні несучих конструкцій будівель і споруд;
 • Сучасні будівельні матеріали, вироби і конструкції при будівництві та реконструкції будівель і споруд;
 • Розрахунок, конструювання, посилення і випробування металевих, залізобетонних, дерев'яних і пластмасових конструкцій будівель і споруд;
 • Впровадження сучасних методів економічного аналізу діяльності та управління діяльністю підприємств будівельного комплексу.

Місце роботи після закінчення академії:

 • Будівельно-монтажні організації;
 • Проектні та наукові організації в галузі будівництва;
 • Управління та відділи капітального будівництва, а також управління та відділи архітектури обласних адміністрацій і місцевих органів влади;
 • Бюро технічної інвентаризації, підрозділи пожежної інспекції;
 • Технікуми, коледжі, професійно-технічні училища;
 • Експертні організації з оцінки нерухомості.

Спеціалізації:

 • Промислове та цивільне будівництво
 • Міське будівництво та господарство
 • Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
 • Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання
 • Водопостачання та водовідведення
 • Автомобільні дороги та аеродроми

Освітні програми

Промислове та цивільне будівництво - Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 1.1 Освітньо-професійна програма "Промислове та цивільне будівництво" 1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Промислове та цивільне будівництво" 1.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Промислове та цивільне будівництво" 1.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Промислове та цивільне будівництво" (денна форма навчання) 1.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Промислове та цивільне будівництво" (заочна форма навчання) 1.6 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Промислове та цивільне будівництво" (скорочена форма навчання) 1.7 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Промислове та цивільне будівництво" (денна форма навчання) 1.8 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Промислове та цивільне будівництво" (заочна форма навчання) 1.9 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Промислове та цивільне будівництво" (скорочена форма навчання)
Міське будівництво та господарство - Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 1.1 Освітньо-професійна програма "Міське будівництво та господарство" 1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Міське будівництво та господарство" 1.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Міське будівництво та господарство" 1.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Міське будівництво та господарство" (денна форма навчання) 1.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Міське будівництво та господарство" (заочна форма навчання) 1.6 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Міське будівництво та господарство" (скорочена форма навчання) 1.7 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Міське будівництво та господарство" (денна форма навчання) 1.8 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Міське будівництво та господарство" (заочна форма навчання) 1.9 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Міське будівництво та господарство" (скорочена форма навчання)
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів - Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 1.1 Освітньо-професійна програма "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" 1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" 1.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" 1.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (денна форма навчання) 1.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (заочна форма навчання) 1.6 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (скорочена форма навчання) 1.7 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (денна форма навчання) 1.8 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (заочна форма навчання) 1.9 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (скорочена форма навчання)
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів - Другий рівень вищої освіти (магістр) 2.1 Освітньо-професійна програма "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" 2.2 Профіль освітньо-професійної програми "Промислове та цивільне будівництво" 2.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" 2.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (денна форма навчання) 2.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (заочна форма навчання) 2.6 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" (денна та заочна форми навчання)
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання - Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 1.1 Освітньо-професійна програма "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання" 1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання" 1.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання" 1.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання" (денна форма навчання) 1.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання" (заочна форма навчання) 1.6 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання" (скорочена форма навчання) 1.7 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання" (денна форма навчання) 1.8 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання" (заочна форма навчання) 1.9 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання" (скорочена форма навчання)
Водопостачання та водовідведення - Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 1.1 Освітньо-професійна програма "Водопостачання та водовідведення" 1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Водопостачання та водовідведення" 1.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Водопостачання та водовідведення" 1.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Водопостачання та водовідведення" (денна форма навчання) 1.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Водопостачання та водовідведення" (заочна форма навчання) 1.6 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Водопостачання та водовідведення" (скорочена форма навчання) 1.7 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Водопостачання та водовідведення" (денна форма навчання) 1.8 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Водопостачання та водовідведення" (заочна форма навчання) 1.9 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Водопостачання та водовідведення" (скорочена форма навчання)
Автомобільні дороги та аеродроми - Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 1.1 Освітньо-професійна програма "Автомобільні дороги та аеродроми" 1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Автомобільні дороги та аеродроми" 1.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Автомобільні дороги та аеродроми" 1.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Автомобільні дороги та аеродроми" (денна форма навчання) 1.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Автомобільні дороги та аеродроми" (заочна форма навчання) 1.6 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Автомобільні дороги та аеродроми" (скорочена форма навчання) 1.7 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Автомобільні дороги та аеродроми" (денна форма навчання) 1.8 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Автомобільні дороги та аеродроми" (заочна форма навчання) 1.9 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Автомобільні дороги та аеродроми" (скорочена форма навчання)