Архітектура та містобудування

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування

Архітектурна школа ДонНАБА готує добре освічених молодих фахівців. У процесі підготовки архітектурних кадрів особливе значення має формування творчої позиції архітектора, її тісний взаємозв'язок з національними традиціями, соціальними і культурними аспектами архітектурної діяльності.

Сучасний рівень підготовки забезпечують:

 • Висококваліфікований викладацький склад кафедри: професійні викладачі - архітектори-практики;
 • майстерні скульптури, живопису і малюнка, макетна майстерня;
 • спеціалізовані комп'ютерні класи;
 • стажування (при отриманні ступеня магістра) за кордоном.

Основні навчальні дисципліни: Архітектурне проектування; Архітектура міського середовища; Дизайн архітектурного середовища; Архітектурна композиція; Архітектурні конструкції; Ландшафтна архітектура; Історія архітектури; Малюнок; Живопис.

Місце роботи після закінчення академії:

 • архітектурно-проектні роботи в державних організаціях та приватних підприємствах;
 • архітектурно-адміністративна робота керівником відділу, головного архітектора міста, району;
 • проведення науково-дослідних та експериментальних робіт;
 • викладання архітектурно-художніх дисциплін у навчальних закладах.
Випускник може стати засновником власної архітектурної чи дизайнерської студії.

Спеціалізації:

 • - Архітектура та містобудування (бакалавр)
 • - Архітектура будівель і споруд (магістр)
 • - Містобудування (магістр)

Освітні програми

Архітектура та містобудування - Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 1.1 Освітньо-професійна програма "Архітектура та містобудування"" 1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Архітектура та містобудування" 1.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Архітектура та містобудування" 1.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Архітектура та містобудування" (денна форма навчання) 1.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Архітектура та містобудування" (скорочена форма навчання) 1.6 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Архітектура та містобудування" (денна форма навчання) 1.7 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Архітектура та містобудування" (скорочена форма навчання)