Загальні визначення

Згідно до статті 37 Закону України "Про вищу освіту" (редакція 2014 року), Наглядова рада утворюється у вищому навчальному закладі для виконання наступних задач:

  • Здійснення нагляду за управлінням майном вищого навчального закладу, додержанням мети його створення.
  • Сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку вищого навчального закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням.
  • Ефективноъ взаємодії вищого навчального закладу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності вищого навчального закладу.
  • Здійснення громадського контролю за діяльністю вищого навчального закладу.

Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу з правом дорадчого голосу.

Наглядова рада має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом.

Порядок формування Наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом вищого навчального закладу. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники вищого навчального закладу.

Склад Наглядової ради ДонНАБА

  • 1. Марисенков Юрій Павлович – генеральний директор представництва VOLVO CONSTRACTION EQUIPMENT на сході України.
  • 2. Михайліді Павло Миколайович – голова Громадської ради при Мінрегіонбуді.
  • 3. Рябчин Михайло Львович – помічник народного депутата Верховної ради України.

Пов'язані документи

Положення про наглядову раду ДонНАБА