4 грудня 2018 року у м. Києві відбулась Всеукраїнська конференція на тему: «Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування, проектування та будівництва в Україні». Організатор конференції: Всеукраїнська екологічна ліга. Завідувач кафедри прикладної екології, хімії і охорони праці Міхєєнко В.М. приймала участь у роботі цієї конференції.

Конференція працювала у двох секціях: I «Планування, проектування та будівництво в Україні на засадах збалансованого розвитку», II «Врахування потенціалу екосистем для забезпечення збалансованого міського розвитку», які були об`єднані в одну.

Захід проводився за сприяння: Центру екологічної освіти та інформації, Інституту географії НАН України, ВГО «Розвиток та Довкілля», Ірпінської міської ради, ТОВ «Будеволюція», Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз.

Враховуючи швидкість економічного розвитку та розбудови сучасних міст, якісне міське планування стає вирішальною передумовою ефективності та успішності міських поселень.

Конференція стала дискусійним майданчиком, де представники органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, профільних наукових установ, бізнес-структур, громадських, природоохоронних організацій, фахівці з питань міського планування та проектування отримали можливість висловити своє бачення перспектив та проблем впровадження на теренах України ідей «зеленого» будівництва.

За підсумками роботи конференції вийде збірник тез доповідей.