Бібліотека Дон НАБА пропонує увазі студентів та викладачів книжково-інформаційну виставку, що працює в рамках проведення Всеукраїнського тижня права.

На виставці представлено інформацію:

 • «Загальна декларація прав людини», яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року у Парижі, її короткий виклад;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення Всеукраїнського тижня права;
 • Пам’ятки для студентів з питань одержання освіти, правомірної поведінки, відносин у сім’ї, користування банками, влаштування на роботу та ін. ;

Кураторам груп молодших курсів можуть бути корисними матеріали для проведення виховних заходів на такі теми:

 • «Захищеність прав людини у правовій державі»;
 • «Правова культура студента»;
 • «Гендерні відносини»;
 • «Толерантність врятує світ»;
 • «З історії прав людини».

Також на виставці можна ознайомитися із спеціальною літературою до теми:

 1. Конституция Украины. – Харьков: Ранок, 2001. – 48 с.
 2. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: навч. посіб./ За заг. ред. І.П. Лаврінчук. – Каравела, 2004. – 376 с.
 3. Основи права України/ За ред. проф. В.Л. Ортинського. – Вид-ня друге, доп. і перероб.. – Львів: Оріяна-Нова, 2005. – 368 с.
 4. Конституційне право України: Підручник/ За заг. ред В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.
 5. Рижков М.М. Інформаційні ресурси державної ідентичності: навч. посіб./ М.М. Рижков, О.Л. Добржанська, Н.П. Литвиненко. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2011. – 399 с.
 6. Івановська О.П. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект: навч. посіб./ О.П. Івановська, П.О. Івановський. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2014. – 383 с.
 7. Матвієнко В.М. Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність: навч. посіб./ В.М. Матвієнко, А.П. Сапсай. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2014. – 287 с.

Запрошуємо студентів та викладачів академії для ознайомлення та перегляду.