27-28 вересня у фізико-хімічному інституті ім. Богатського НАН України (м. Одеса) пройшла XX Наукова молодіжна конференція «Проблеми та досягнення сучасної хімії», яка була присвячена 100-річчю Національної академії наук України. Конференція працювала у наступних секціях: секція неорганічної хімії, аналітичної хімії та екології (головуючий Антонович В.П., д.х.н., професор); секція неорганічної хімії, аналітичної хімії та екології (головуючий Зінченко В.Ф., д.х.н., професор); секція органічної хімії, біоорганічної хімії та біохімії (головуючий Камалов Г.Л., академік НАНУ); секція органічної хімії, біоорганічної хімії та біохімії (головуючий Кузьмін, член-кореспондент НАНУ); секція органічної хімії, біоорганічної хімії та біохімії (Крисько А.А., к.х.н). За матеріалами конференції опубліковано збірник тез доповідей.

Доцент кафедри прикладної екології, хімії і охорони праці Міхєєнко В.М. прийняла участь у роботі конференції з доповіддю: «Возможные метаболиты N-ацетил-1,4-бензохинониминов с цистеїном, N-ацетилцистеїном, глутатіоном». У роботі конференції взяли участь вчені з різних країн (Україна, Польща, Молдова, Узбекистан та ін.). Для учасників конференції була організована дуже цікава екскурсія по місту та прогулка на катері.

Збірник ТЕЗ доповідей

Сертифікат