27.06.2018 року відбувся захист дипломних робіт для студентів ОКР «бакалавр» спецільності 073 «Менеджмент».

Для проведення захисту дипломних робіт було призначено державну екзаменаційну комісію у складі:

Голова комісії:

Лобас В.М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни Донецького національного медичного університету;

Заступник голови:

Точонов І.В., к.е.н., доцент, перший проректор з навчальної та фінансової роботи;

Члени комісії:

Долгальова О.В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри менеджменту;

Єфременко В.В., к.держ.упр., декан економіко-гуманітарного факультету;

Беззубко Б.І., к.держ.упр., старший викладач кафедри менеджменту

Секретар:

Єщенко М.Г., асистент кафедри менеджменту.

Перед захистом дипломних робіт зі словами побажання успіхів у захисті до студентів звернулися Голова ДЕК Лобас В.М. та заступник голови ДЕК Точонов І.В.

Дипломні роботи були виконані на актуальні теми у відповідності з вимогами вищої школи.

При захисті студенти досить впевнено відповідали на запитання членів державної екзаменаційної комісії, проявили добрі знання з теоретичних і практичних питань своїх дипломних робіт.

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту вітає студентів з успішним складанням державної атестації і бажає випускникам творчого натхнення та професійних успіхів.