Успішно завершилося виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи «Дослідження відповідності теплотехнічних показників збірних систем зовнішніх стін з використанням цементних плит КНАУФ AQUAPANEL® Cement Board Outdoor і показника енергоефективності будівлі сучасним нормативним вимогам України». Робота була виконана в рамках наукового напрямку співпраці ДонНАБА з ТОВ «КНАУФ Гіпс Київ» під керівництвом кандидата технічних наук, завідувача кафедри «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» Д.О. Хохрякової.

В роботі визначено чисельні значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі збірних систем КНАУФ і вузлових з’єднань: стійок стін, примикання цоколя до перекриття над підвалом, примикання цоколю до підлоги по ґрунту, примикання вікна до стіни, внутрішні кути, зовнішні кути, примикання перекриття до зовнішньої стіни з неповним її обпиранням на залізобетонну плиту, примикання парапету до перекриття технічного горища, примикання внутрішніх вертикальних конструкцій (колона) до зовнішньої стіни.

Розраховано приведені опори теплопередачі стін збірних систем, встановлено відповідність теплотехнічних показників згідно вимог ДБН В.2.6-31:2016, розрахована енергоефективність житлового будинку. Проведено техніко-економічне обґрунтування застосування збірних систем та визначена їх вартість.

Впровадження результатів роботи у вигляді схем вузлових з’єднань та значень лінійних коефіцієнтів запропоновано до нової редакції ДСТУ Б В.2.6-189.