У період з 29.01.2018 р. по 03.02.2018 р. у Донбаській національній академії будівництва і архітектури пройшов І етап підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу по програмі «Технологія створення персонального веб-ресурсу викладача».

Курси підвищення кваліфікації проводили викладачі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти м. Київ:

професор, д-р.пед.наук Самойленко О.М.,

канд.пед.наук Самойленко О.О.,

канд. пед. наук Бацуровська І.В.

Викладачів Академії на І етапі було ознайомлено з основами функціонування єдиного інформаційно-освітнього середовища на базі LMS+Office 365.

Також, надано інформацію стосовно розміщення освітнього контенту: створення інтерактивних лекцій, розміщення (вбудова) мультімедійних презентацій і відео у ЄІОС тощо. Наприкінці заходів викладачі Академії отримали сертифікати проходження І етапу підвищення кваліфікації.

Попереду ще навчання в два етапи до 30.06.2018 р. із завершальним захистом робіт.