18-19 квітня 2017 року відповідно до наказу ректора Донбаської національної академії будівництва і архітектури було проведено науково-технічну конференцію студентів, магістрантів, аспірантів та молодих учених.

Презентація наукових робіт молодих дослідників відбулася на всіх факультетах нашої академії.

У роботі секції економіко-гуманітарного факультету взяли участь студенти не лише ДонНАБА, а й молоді вчені Донецького національного технічного університету і Донецького університету економіки та права.

Засідання секції економіко-гуманітарного факультету розпочалося з вітального слова проректора з навчальної та фінансової роботи, доцента, кандидата економічних наук Точонова І. В., який відзначив актуальність заходу та доцільність обміну думками і знаннями учасників конференції.

Було заслухано понад 30 доповідей, які викликали зацікавлення слухачів та жваві дискусії.

У межах роботи секції ЕГФ розглядалися такі теоретичні та практичні питання: економічні проблеми нашого регіону й України; мовленнєвий аспект і національно-патріотичне виховання; історичне становлення держави тощо.

Усі доповідачі отримали сертифікати. Найкращі доповіді студентів будуть опубліковані в наукових виданнях.