Ліцензії

Ліцензія Донбаської національної академії будівництва і архітектури

Сертифікат про акредитацію Донбаської національної академії будівництва і архітектури

Відомості про право здійснення освітньої діяльності станом на 28.07.2017 (Наказ МОН України від 28.07.2017 за № 162-л)

Інформація з державного реєстру навчальних закладів

Висновки експертних комісій МОНУ щодо акредитації освітньо-професійних програм

2019 рік

Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" спеціальності 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

"Промислове та цивільне будівництво" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

"Автомобілі та автомобільне господарство" спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" галузі знань 27 "Транспорт" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

"Автомобільні дороги та аеродроми" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

"Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

"Архітектура будівель і споруд" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

2018 рік

"Автомобілі та автомобільне господарство" спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" галузі знань 27 "Транспорт" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

"Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

"Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві" спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

"Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві" спеціальності 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

"Промислове та цивільне будівництво" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Сертифікати ОКР Бакалавр (II рівень)

6.030504 Економіка підприємства
6.030601 Менеджмент
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокристування
6.050502 Інженерна механіка
6.060101 Будівництво
6.060102 Архітектура
6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)
6.070106 Автомобільний транспорт
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Сертифікати ОКР Спеціаліст (III рівень)

7.03050401 Економіка підприємства
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
7.05050308 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини і обладнання
7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство
7.06010101 Промислове і цивільне будівництво
7.06010103 Міське будівництво та господарство
7.06010104 Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
7.06010105 Автомобільні дороги і аеродроми
7.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція
7.06010108 Водопостачання та водовідведення
7.06010201 Архітектура будівель і споруд

Сертифікати ОКР Магістр (IV рівень)

8.03050401 Економіка підприємства
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
8.05050308 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини і обладнання
8.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство
8.06010101 Промислове і цивільне будівництво
8.06010103 Міське будівництво та господарство
8.06010104 Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
8.06010105 Автомобільні дороги і аеродроми
8.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція
8.06010108 Водопостачання та водовідведення
8.06010201 Архітектура будівель і споруд