Сучасну освіту і науку неможливо уявити без міжнародного обміну досвідом. Особливо актуальною ця задача виглядає у світлі інтеграції української вищої освіти та вузівської науки до європейського освітнього простору. Тому міжнародному співробітництву в ДонНАБА приділяється дуже велика увага.

Викладачі та студенти ДонНАБА щорічно беруть участь у декількох міжнародних освітніх проектах та регулярно проходять стажування у про-відних університетах Європейсь-кого союзу. Співробітництво з європейськими вузами-партнерами дозволяє представ-никам ДонНАБА проходити стажування за кошти ЄС.

Однією з найбільш масштабних міжнародних програм, в якій бере участь ДонНАБА, є програма ЄС Erasmus, яка передбачає декілька напрямків співпраці: магістерські курси в провідних вищих навчальних закладах Європи, стипендіальна підтримка на навчання та дослідження, узгодження навчальних планів з метою отримання студентами за спільними програмами подвійного диплома: українського та європейського.

ДонНАБА надає можливості щодо отримання подвійного диплому сумісно із Європейськими університетами. Однією з переваг подвійного диплому є можливість навчання у найкращих університетах та отримання диплому, що автоматично визнається у країнах Євросоюзу.