1972 рік

 • Відкрито Макіївський інженерно-будівельний інститут (м. Макіївка);
 • Здійснено перший випуск інженерів-будівельників МакІБІ.

1977 рік

 • Введено в експлуатацію головний навчальний корпус на 2500 студентів, їдальня на 530 посадочних місць, Палац культури студентів (Червоногвардійський район, м Макіївка).

1978 рік

 • Відбулася перша науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу МакІБІ.

1986 рік

 • Почалася підготовка фахівців для країн Азії, Африки, Латинської Америки.

1987 рік

 • Відкрито студентський оздоровчий табір "Моноліт".

1988 рік

 • Відкрито інженерно-виробничі центри "Біотехнологія очищення стічних вод", "Пневмовибух", "Сталефібробетон", Донецький комплексний відділ "УкрНДІпроектстальконструкція".

1991 рік

 • За результатами огляду матеріальної бази та соціально-побутових умов проживання студентів - 1 місце серед будівельних вузів України.

1993 рік

 • Макіївський інженерно-будівельний інститут перейменований в Донбаський інженерно-будівельний інститут (Рішення колегії Міносвіти України, протокол № 12/02 від 23.06.1993 р);
 • Відкрито навчально-виробничий центр "Професія".

1994 рік

 • Донбаський інженерно-будівельний інститут отримав статус академії і перейменований в Донбаську державну академію будівництва та архітектури (постанова Кабінету Міністрів України № 592 від 29.08.1994 р);
 • Академія акредитована на IV освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки фахівців;
 • Відкрита спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій за чотирма спеціальностями.

1997 рік

 • Створена система довузівської підготовки, в яку входять ліцеї та базові школи міст і районних центрів Донецької та Луганської областей (27 базових шкіл);
 • Відкрито інститут післядипломної освіти та перепідготовки кадрів з філіями в містах Донецьк і Луганськ.

1997 рік

 • Введено в дію Полігон випробувань опор електропостачання та баштових споруд. Кабінет Міністрів України Постановою від 1 квітня 1999 року № 527 та 19 грудня 2001 року № 1709 включив його до Державного реєстру наукових об'єктів, що є Національним надбанням України.

2000 рік

 • Спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" і "Автомобільні дороги та аеродроми" акредитовані Міжнародним інститутом будівельників на рівень закінченої вищої освіти - ВEng (Hons);
 • ДонДАБА - номінант міжнародного рейтингу популярності "Золота фортуна".

2002 рік

 • Створено навчально-науково-виробничий центр "КНАУФ-ДонНАБА" на підставі угоди між заводом "Будмак-КНАУФ", всесвітньо відомою фірмою KNAUF (Німеччина) і ДонГАСА.

2004 рік

 • Присвоєння академії статусу національної (Указ Президента України № 962 від 21 серпня 2004 року);
 • Впроваджено Система Менеджменту Якості в галузі вищої освіти і науково-технічних досліджень відповідно до ISO 9001: 2000 (сертифікат № 78 100 5908 від 23 червня 2004 р, виданий органом з сертифікації TUV NORD CERT GmBH & Co.KG в системі сертифікації TUV CERT ), автоматизована бібліотечна система UNILIB;
 • ДонНАБА - переможець Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ 2004" в номінації "Освітні послуги в галузі будівництва та архітектури".

2005 рік

 • Спеціальності "Промислове та цивільне будівництво", "Автомобільні дороги та аеродроми", "Міське будівництво і господарство" та "Архітектура будівель і споруд" акредитовані Міжнародним інститутом будівельників за двома кваліфікаційними рівнями вищої освіти - ВEng і MEng;
 • За показниками моніторингу ВНЗ України ДонНАБА визнана кращою серед художньо-будівельних ВНЗ;
 • Встановлено співробітництво з будівельними вузами Литви, Чехії, Китаю, Болгарії та Індії;
 • Вступ ДонНАБА в Європейську асоціацію будівельних інститутів і факультетів.

2006 рік

 • ДонНАБА - переможець Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, на підприємствах і в організаціях Міністерства освіти і науки України.

2007 рік

 • Сертифіковані навчальні програми за двома напрямками: «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент» International Education Society (IES, Великобританія). ДонНАБА залучена до проекту CERTIFICATE;
 • Здійснено процедуру повторної сертифікації Системи Менеджменту Якості з надання послуг вищої освіти і наукових досліджень в галузі «Будівництво» в системі сертифікації TUV CERT.

2008 рік

 • Вступ ДонНАБА в Асоціацію будівельних вузів країн СНД (АСВ).

2009 рік

 • Завершення будівництва Малої аеродинамічної труби ДонНАБА (МАТ-1) і початок сертифікаційних випробувань.

2010 рік

 • Капітальний ремонт лекційних аудиторій з оснащенням мультимедійною технікою.

2011 рік

 • Акредитація Центру випробувань будівельних виробів і конструкцій на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 17025.
 • Капітальний ремонт гуртожитків № 1 і № 2 за Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року Введення в експлуатацію нової сучасної котельні.

2012 рік

 • Участь у Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 (близько 300 уболівальників з 14 країн світу проживали в гуртожитках академії).
 • Початок участі ДонНАБА в програмах міжнародних академічних обмінів за підтримки Євросоюзу (2 проекти Erasmus Mundus).

2013 рік

 • Розширення співпраці з університетами Європи в рамках спільних програм (проектів Erasmus Mundus, TEMPUS).

2014 рік

 • Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1416 від 01.12.2014 року, до завершення збройного конфлікту на території м. Макіївки Донбаська національна академія будівництва і архітектури проводить свою освітню діяльність (згідно з наявною ліцензією на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) на базі Донбаської державної машинобудівної академії у місті Краматорську.

2016 рік

 • Донбаська національна академія будівництва і архітектури відкриває власний навчальний корпус у м. Краматорську, відремонтований на кошти Чеської Агенції Розвитку - Czech Development Agency (CzDA).