Офіційні документи Донбаської національної академії будівництва і архітектури представлені у наступних розділах:

Положення

В розділі зібрані положення з організації навчального процесу, проведення науково-дослідної роботи тощо.

Звіти

В розділі зібрані звіти з фінансової, навчальної, наукової та інших видів робіт, які проводяться в Академії.

Правила

В розділі зібрані правила внутрішнього розпорядку та інші правила, що регламентують дільність Академії.

Рішення Вченої ради

В розділі зібрані протоколи рішень, прийнятих на засіданнях Вченої ради ДонНАБА

Порядок проведення конкурсу

Документ, який визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, організації тендерних процедур тощо.

Кодекс честі викладача

Документ, що визначає основні морально-етичні установки викладача ДонНАБА.

Архів