Затверджено на засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури 24 листопада 2016 р., протокол № 20.

ОКР Бакалавр

№ з/п Галузь знань Спеціальність Термін навчання
Очна/Заочна
Вартість одного року навчання, грн
Очна/Заочна
1 05 Соціальні на поведінкові науки 051 Економіка 4 роки5 років 15 00012 000
2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 4 роки5 років 15 00012 000
3 10 Природничі науки 101 Екологія 4 роки5 років 15 00012 000
4 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 4 роки5 років 15 00012 000
5 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування 4 роки- 15 000-
192 Будівництво та цивільна інженерія 4 роки5 років 15 00012 000
193 Геодезія та землеустрій -- --
627 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 4 роки5 років 15 00012 000

ОКР Магістр

№ з/п Галузь знань Спеціальність Термін навчання
Очна/Заочна
Вартість одного року навчання, грн
Очна/Заочна
1 05 Соціальні на поведінкові науки 051 Економіка 1,5-2 роки1,5-2 роки 18 00015 000
2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 1,5-2 роки1,5-2 роки 18 00015 000
3 10 Природничі науки 101 Екологія 1,5-2 роки1,5-2 роки 18 00015 000
4 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 1,5-2 роки1,5-2 роки 18 00015 000
5 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування 1,5-2 роки1,5-2 роки 18 00015 000
192 Будівництво та цивільна інженерія 1,5-2 роки1,5-2 роки 18 00015 000
6 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 1,5-2 роки1,5-2 роки 18 00015 000