Галузеве машинобудування

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Розвиток будівельної галузі вимагає освоєння нових підйомно-транспортних і будівельно-дорожніх машин, проектування і виготовлення продуктивної та надійної техніки. В даний час в Донбасі почалося бурхливе зростання будівельної та машинобудівної індустрії. У цих умовах виникає необхідність у підготовці фахівців, здатних обслуговувати і проектувати будівельно-дорожню техніку.

Кафедра «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання, автомобілі і автомобільне господарство» - це:

 • висококваліфікований викладацький склад;
 • лабораторії, оснащені сучасними приладами, стендами, тренажерами та обладнанням;
 • високий рівень наукових досліджень, проведених вченими кафедри;
 • широкі наукові зв'язки кафедри та обмін досвідом із спорідненими кафедрами вузів.

Основні навчальні дисципліни: теорія механізмів і машин; методи розрахунку і проектування деталей машин і механізмів; підйомно-транспортні машини; землерийна та дорожня техніка; машини для виробництва будівельних матеріалів; гідро- і пневмопривод; технологія виготовлення деталей; умови експлуатації та ремонту техніки; основи наукових досліджень.

Місце роботи після закінчення академії:

 • дорожньо-будівельні організації та фірми;
 • машинобудівні заводи;
 • автотранспортні, авторемонтні, будівельні, дорожні підприємства;
 • управління на підприємствах по експлуатації, обслуговування та ремонту підйомно-транспортних, будівельно-дорожніх, меліоративних машин і обладнання;
 • підприємства з виробництва машин та обладнання;
 • підприємства металургійної та гірничої промисловості;
 • підприємства з виробництва будівельних матеріалів;
 • підприємства, на балансі яких перебуває будь-яка техніка, механізми та обладнання;
 • організації з обслуговування та ремонту машин;
 • середні та вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути;
 • проектно-конструкторські організації.

Спеціалізації:

 • Проектування підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання
 • Експлуатація підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання

Пов'язані документи

1.1 Освітньо-професійна програма "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання" (перший рівень вищої освіти - бакалавр)

1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання" (перший рівень вищої освіти - бакалавр)

1.3 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання" (перший рівень вищої освіти - бакалавр)

1.4 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання" (перший рівень вищої освіти - бакалавр)

1.5 Струткурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання" (перший рівень вищої освіти - бакалавр)


2.1 Освітньо-професійна програма "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання" (другий рівень вищої освіти - магістр)

2.2 Профіль освітньо-професійної програми "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання" (другий рівень вищої освіти - магістр)

2.3 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання" (другий рівень вищої освіти - магістр)

2.4 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання" (другий рівень вищої освіти - магістр)

2.5 Струткурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання" (другий рівень вищої освіти - магістр)