Випуск № 4. Том 1 – 2017 (9)

 

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 

1

ВИХІДНА СТОРІНКА

 

2

Зміст

               

Розвиток існуючих і пошук нових напрямів

 удосконалення територіальної організації господарства України на регіональному рівні

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. К. Алад’єв, студент ІІІ курсу факультету Економіки і фінансів

С. Я. Рубанова, викладач економічних дисциплін 

 

4-8

PDF

(українська)

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

В. В. Александров, А. М. Казакова, студенти І курсу економіко-гуманітарного факультету

М. Г. Єщенко, асистент

 

9-12

PDF

(українська)

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

А. Д. Анісімов, А. І. Пустовіт, студенти ІІІ курсу економіко-гуманітарного факультету

О. В. Підгорна, старший викладач

 

13-16

PDF

(українська)

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Л. В. Бережна, студентка І курсу економіко-гуманітарного факультету

О. В. Долгальова, д.держ.упр., професор

 

17-19

PDF

(українська)

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У М. КРАМАТОРСЬК

А. О. Виходцева, студентка ІІ курсу економіко-гуманітарного факультету

О. В. Долгальова, д.держ.упр., професор

 

 

 

20-22

PDF

(українська)

УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІКИ ДОНБАСУ

К. Д. Гордіченко, студентка ІV курсу економіко-гуманітарного факультету

Г. Ю. Попова, кандидат економічних наук, доцент

 

23-27

PDF

(українська)

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

В. Ю. Грицук, студент ІІІ курсу енергомашинобудівельного факультету

Ю. В. Грицук, кандидат технічних наук, доцент

 

28-31

PDF

(українська)

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

О. С. Майорова, викладач

 

32-35

PDF

(українська)

ПРОБЛЕМИ ДОНЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Л. О. Мартем’янова, Т. С. Ремесник, студенти І курсу економіко-гуманітарного факультету

М. Г. Єщенко, ассистент

 

36-38

PDF

(українська)

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

А. О. Мінаєва, студентка ІІІ курсу економіко-гуманітарного факультету

М. Г. Єщенко, ассистент

 

39-42

PDF

(українська)

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ М. КРАМАТОРСЬКА

К. В. Мороз, студентка ІІІ курсу спеціальності «Фінанси і кредит»

Т. А. Боброва, викладач першої категорії

 

43-46

PDF

(українська)

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА МІСТА

Л. О. Наумова, студентка VІ курсу економіко-гуманітарного факультету

Б. І. Беззубко, ассистент

 

47-49

PDF

(українська)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

І. М. Работін, студент IV курсу техніко-економічного відділення

О. С. Сушко, викладач економіки

 

50-55

PDF

(українська)

 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

Т. М. Самсонова, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

 

56-59

PDF

(українська)

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

Т. C. Чубар, студентка IV курсу економіко-гуманітарного факультету

Л. В. Беззубко, доктор наук з державного управління, професор

 

60-63

PDF

(українська)

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. МАРІУПОЛЬ

І. С. Шеремета, викладач економічних дисциплін

 

64-68

PDF

(українська)