Випуск № 3 – 2018 (13)

 

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 

1

ВИХІДНА СТОРІНКА

 

2

Зміст

Cтворення раціональних будівельних матеріалів і  конструкцій. 

Удосконалення методів їх впроваджень і розрахунку

ПОВЫШЕНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ ВОЛОКОН МОДИФИКАЦИЕЙ ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В. В. Симон, студент

Н. П. Омельченко, orcid.org/0000-0003-0738-9058

Л. И. Коваленко, orcid.org/0000-0002-7405-8542

 

03-08

PDF (русский)

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМ З ТРУБЧАСТИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

В. Ю. Бойко, магістрант

С. В. Колесніченко, к.т.н., доцент

І. В. Мнацаканян, ст. викладач

 

09-14

PDF (українська)

Удосконалення технологій, організації, економіки та управління будівництвом та реконструкцією об'єктів

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПІДРОЗДІЛУ КРУПНОЇ КОРПОРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РИНКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

А. Д. Алексєєва, студент

О. В. Новікова, ст. викладач

 

15-22

PDF (українська)

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ ПІДРОЗДІЛІ КОРПОРАЦІЇ

К. О. Савіна, студент

О. В. Новікова, ст. викладач

 

23-30

PDF (українська)

Оптимізація процесів очищення побутових стічних вод та обробки осадів

ВЛИЯНИЕ ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА НА ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНОПАДАЮЩЕЙ СТРУИ ВОДЫ

В. А. Кравец, д.т.н., профессор

Д. А. Новак, студент

 

31-36

PDF (русский)

Розробка рішень для забезпечення екологічної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища

ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА

В. М. Міхєєнко, к.х.н., доцент

Д. Д. Паніна, студент

 

37-43

PDF (українська)

Вдосконалення ресурсо- та енергозбереження  на об'єктах будівництва і міського господарства

ПРОВЕДЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА СЕЛИДІВСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Г. Є. Постнікова, студент

Л. В. Беззубко, д.держ.упр., проф.

 

44-53

PDF (українська)

Розвиток існуючих і пошук нових напрямів удосконалення територіальної організації

господарства України на регіональному рівні

ПОДОЛАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

Г. Ю. Попова, к.е.н., доцент

О. В. Новікова, ст. викладач

 

54-66

PDF (українська)

РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Т. С. Ремесник, студент

О. В. Долгальова, д.держ.упр., професор

 

67-71

PDF (українська)

ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Д. В. Орлова, студент

О. В. Долгальова, д.держ.упр., професор

 

72-76

PDF (українська)

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ «НКМЗ»

Ю. С. Росла, бакалавр

В. В. Єфременко, к.н.держ.упр., доцент

 

77-83

PDF (українська)

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КВП «КРАМАТОРСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Ю. Є. Кулік, студент

В. В. Гордієнко, асистент

 

84-91

PDF (українська)

ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

О. О. Каменська, к.е.н., доцент 

 

92-96

PDF (українська)

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ТА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В КРАМАТОРСЬКОМУ УГГ ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

Т. C. Чубар, студент

І. В. Точонов, к.е.н, доцент

 

97-102

PDF (українська)

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

А. С. Козловська, студент

Г. Ю. Попова, к.е.н., доцент

 

103-110

PDF (українська)

«УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ»

Н. П. Шмакова, студент

М. Г. Єщенко, асистент

 

111-115

PDF (українська)

ОБГРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПП «ПРОКОМ», М. КРАМАТОРСЬК

Н. В. Штихан, студент

В. В. Гордієнко, асистент

 

116-121

PDF (українська)

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ТА ПЕРСОНАЛУ ДонНАБА

Я. С. Фролова, бакалавр

В. В. Єфременко, к.н.держ.упр., доцент

 

122-128

PDF (українська)

Фінансові та управлінські механізми інноваційного економічного розвитку держави

ЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. С. Дудкевич, студент

М. Г. Єщенко, асистент

 

129-137

PDF (українська)

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

А. О. Мінаєва, студент

О. В. Долгальова, д.держ.упр., професор

 

138-143

PDF (українська)

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т .В. Івасечко, студент

О. В. Новікова, ст. викладач

 

144-148

PDF (українська)

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

В. Ю. Мірошниченко, студент

В. В. Гордієнко, асистент

 

149-157

PDF (українська)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

К. Д. Гордіченко, студент

Г. Ю. Попова, к.е.н., доцент

 

158-165

PDF (українська)

ЯК ВПЛИНУЛИ РИНКОВІ УМОВИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ю. Є. Кулік, студент

Л. М. Токарева, асистент

 

166-171

PDF (українська)