Списки студентів 1-5 курсів денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та яким призначено академічну стипендію з 01.02.2017 року до кінця весняного семестру

Зверніть увагу! Усі студенти, які здобули право на отримання академічної стипендії, повинні звернутись до відділу кадрів Академії та письмово підтвердити, що не претендують додатково на соціальну стипендію.

Рейтинг студентів2017літоМехФак

Стипендія ЕГФ осінь 2017-18

Стипендія 192-літо17

СТИП ЭКОЛ.docx

АРХ_рейтинг

Архітектурний факультет - спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Будівельний факультет, Факультет міського господарства та охорони навколишнього середовища - спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Факультет міського господарства та охорони навколишнього середовища - спеціальність 101 «Екологія»

Механічний факультет - спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт»

Економіко-гуманітарний факультет - спеціальності 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»

Пов'язані документи

Порядок призначення і виплати стипендій студентам ДонНАБА