Загальні

Ліцензія Донбаської національної академії будівництва і архітектури

Сертифікат про акредитацію Донбаської національної академії будівництва і архітектури

Відомості про право здійснення освітньої діяльності станом на 28.07.2017

Наказ МОН України від 28.07.2017 за № 162-л

Інформація з державного реєстру навчальних закладів

Сертифікати ОКР Бакалавр (II рівень)

6.030504 Економіка підприємства
6.030601 Менеджмент
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокристування
6.050502 Інженерна механіка
6.060101 Будівництво
6.060102 Архітектура
6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)
6.070106 Автомобільний транспорт
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Сертифікати ОКР Спеціаліст (III рівень)

7.03050401 Економіка підприємства
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
7.05050308 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини і обладнання
7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство
7.06010101 Промислове і цивільне будівництво
7.06010103 Міське будівництво та господарство
7.06010104 Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
7.06010105 Автомобільні дороги і аеродроми
7.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція
7.06010108 Водопостачання та водовідведення
7.06010201 Архітектура будівель і споруд

Сертифікати ОКР Магістр (IV рівень)

8.03050401 Економіка підприємства
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
8.05050308 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини і обладнання
8.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство
8.06010101 Промислове і цивільне будівництво
8.06010103 Міське будівництво та господарство
8.06010104 Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
8.06010105 Автомобільні дороги і аеродроми
8.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція
8.06010108 Водопостачання та водовідведення
8.06010201 Архітектура будівель і споруд