Архітектура та містобудування

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування

Архітектурна школа ДонНАБА готує добре освічених молодих фахівців. У процесі підготовки архітектурних кадрів особливе значення має формування творчої позиції архітектора, її тісний взаємозв'язок з національними традиціями, соціальними і культурними аспектами архітектурної діяльності.

Сучасний рівень підготовки забезпечують:

  • Висококваліфікований викладацький склад кафедри: професійні викладачі - архітектори-практики;
  • майстерні скульптури, живопису і малюнка, макетна майстерня;
  • спеціалізовані комп'ютерні класи;
  • стажування (при отриманні ступеня магістра) за кордоном.

Основні навчальні дисципліни: Архітектурне проектування; Архітектура міського середовища; Дизайн архітектурного середовища; Архітектурна композиція; Архітектурні конструкції; Ландшафтна архітектура; Історія архітектури; Малюнок; Живопис.

Місце роботи після закінчення академії:

  • архітектурно-проектні роботи в державних організаціях та приватних підприємствах;
  • архітектурно-адміністративна робота керівником відділу, головного архітектора міста, району;
  • проведення науково-дослідних та експериментальних робіт;
  • викладання архітектурно-художніх дисциплін у навчальних закладах.
Випускник може стати засновником власної архітектурної чи дизайнерської студії.

Спеціалізації:

  • Архітектура будівель і споруд
  • Містобудування