Новини

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу ДонНАБА

У період з 29.01.2018 р. по 30.06.2018 р. у Донбаській національній академії будівництва і архітектури проводилося підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Академії по програмі «Технологія створення персонального веб-ресурсу викладача».

Курси підвищення кваліфікації проводили викладачі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти м. Київ:

Навчання відбувалося в три етапи із завершальним захистом випускових робіт та отриманням свідоцтв.

Побачив світ цьогорічний Альманах «Академічна ліра – 2018»

Побачив світ цьогорічний Альманах «Академічна ліра – 2018». «Академічна ліра» є щорічним літературно-художнім додатком до збірника наукових праць «Академічні читання», який виходить на кафедрі Гуманітарної підготовки (раніше – кафедра Історії і філософії) Економіко-гуманітарного факультету за результатами традиційної щорічної квітневої наукової конференції ДонНАБА, присвяченої Дню науки.

Вітаємо випускників економіко-гуманітарного факультету спеціальності 073 «Менеджмент» з успішним захистом дипломних робіт

27.06.2018 року відбувся захист дипломних робіт для студентів ОКР «бакалавр» спецільності 073 «Менеджмент».

Для проведення захисту дипломних робіт було призначено державну екзаменаційну комісію у складі:

Голова комісії:

Лобас В.М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни Донецького національного медичного університету;

Запрошуємо усіх на ArchFest

Студентська спільнота ДонНАБА за підтримки академії організовує фестиваль присвячений Дню архітектури України.

Запрошуємо усіх 1 липня о 16.00 в парк ім. О.С. Пушкіна на ArchFest.

На вас чекають:

Захист дипломних проектів на будівельному факультеті

19 червня на будівельному факультеті Донбаської національной академії будівництва і архітектури розпочато фінальний етап навчання студентів денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» - захисти дипломних проектів.

Збірка наукових матеріалів «Академічні читання»

За результатами проведення 19–20 квітня 2018 року щорічної Наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. Краматорськ) була підготовлена й побачила світ чергова збірка «Академічних читань». Треба зауважити, що «Академічні читання» є збіркою наукових матеріалів – статей, доповідей, повідомлень, тез і есе на актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук, що надходять до редколегії видання не лише від наукової спільноти ДонНАБА, але і всієї України.

knauf ДонНАБА

Успішно завершилося виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи «Дослідження відповідності теплотехнічних показників збірних систем зовнішніх стін з використанням цементних плит КНАУФ AQUAPANEL® Cement Board Outdoor і показника енергоефективності будівлі сучасним нормативним вимогам України». Робота була виконана в рамках наукового напрямку співпраці ДонНАБА з ТОВ «КНАУФ Гіпс Київ» під керівництвом кандидата технічних наук, завідувача кафедри «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» Д.О. Хохрякової.