6 -7 квітня 2017 року відбулося засідання Робочої групи Міністерства освіти і науки України з розроблення проекту Концепції підготовки фахівців у вищій освіті за дуальною системою та розроблення проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення її функціонування та представників вищих навчальних закладів у рамках Експертної зустрічі проекту «Розробка та впровадження програм дуальної освіти у вищу школу України». Від ДонНАБА в цьому заході прийняли участь перший проректор Точонов Ігор Вікторович та декан економіко-гуманітарного факультету Єфременко Вікторія Вікторівна.

Організаторами даного заходу виступили Міністерство освіти і науки України в партнерстві з Українською Асоціацією Маркетингу та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. У засіданні робочої групи взяли участь Володимир Ковтунець, перший заступник Міністра освіти та науки України, Олег Шаров, директор департаменту вищої освіти МОН, Ірина Бєляєва, директор департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, представники роботодавців та вищих навчальних закладів.

Вищі навчальні заклади, професійні асоціації, бізнес, інші інституції постійно знаходяться у пошуку шляхів покращення якості підготовки фахівців та скорочення терміну адаптації випускника на виробництві. Вивчивши окремий досвід підготовки фахівців в Німеччині, який побудований за дуальною системою навчання, де графік освітнього процесу розподіляється за циклами теоретичного та практичного навчання, дійшли висновку, що така організація навчального процесу є досить ефективною для підготовки сучасних фахівців.

На сьогодні до впровадження дуальної системи навчання готові окремі навчальні заклади, підприємства та організації, серед яких і наша Академія. Успішний досвід запровадження елементів дуального навчання поряд з ДонНАБА показують такі вищі, як Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет, Національний лісотехнічний університет України, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Національний гірничий університет та інші. Студенти не тільки навчаються в освітньому закладі, але й в умовах реального виробництва. Крім того, у випускників, які навчаються за цією системою практично відсутній період адаптації на робочому місці, яке вони практично гарантовано отримують.

Запровадження дуальної системи навчання в українській освіті наблизить якість підготовки фахівців до вимог ринку праці, створить можливості для оволодіння найсучаснішими знаннями та компетенціями. Однак для запровадження дуальної системи підготовки фахівців необхідно більше стимулювати зацікавленість представників бізнесу, як потенційних роботодавців.

На засіданні було презентовано та обговорено план-графік роботи Робочої групи Міністерства освіти і науки України з опрацювання проекту Концепції підготовки фахівців у вищій освіті за дуальною системою. Свої матеріали керівники робочих підгруп мають представити під час наступного засідання, яке планується провести у травні місяці поточного року.